Ahit ...

Ant,
Yemin, ant.
Kendi kendine söz verme, ahit.
Çağ
Sözleşme,
Antlaşma,
Devir
Zaman.
Pakt,
Ahit,

Arapça, ahd, (ﻋﻬﺪ).
Söz verme, söz
Zaman, devir
Bir hükümdarın saltanat devri
Antlaşma, sözleşme, muahede.
Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin, kasem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ