Afrika'da yaşayan memeli bir hayvan ...

Zebra,
Himar-i vahşi.
İtalyanca zebra.
İspanyolca, zebro.
Latince, Equus zebra
İngilizce: mountain zebra, 
Fransızca: zebre de montagne, 
Almanca: Bergzebra

Tek parmaklılardan(Perissodactyla), ata benzeyen, derisi çizgili memeli hayvan. Afrika'da yaşayan memeli bir hayvan. Tek parmaklılar  takımından atgiller (Equidae) familyasından bir memeli türü olan zebraların, boyu, 180-220 cm, yüksekliği 120-150 cm, kuyruğu yaklaşık 60 cm'dir. Gövdelerinin tamamını kaplayan ayırt edici siyah ve beyaz çizgilere sahiptir. Tüm zebraların çizgilerinin yapısı ve sayısı insanlardaki parmak izi gibi birbirinden farklıdır. Zebraların da tıpkı atlarda olduğu gibi, yeleleri vardır. Zebralar küçük haremler ya da büyük sürüler halinde yaşarlar. En yakın akrabaları atlar ve eşeklerin aksine zebralar hiçbir zaman tam olarak evcilleştirilememişlerdir. Zebraların çoğu gizlenecek fazla yer olmayan açık otlaklarda yaşar. Gebelik dönemi 12 aydır. Afrika yerlileri zebranın etini yerler. Eşek ile zebranın eşleşmesinden meydana gelen melez hayvana zebroid denir.

Zebra türleri; 
Bayağı zebra, Dağ zebrası (Güney Batı Afrika) ve Grevy zebrası (Kuzey Doğu Kenya’da yarı çöllerde bulunur). Afrika’da en çok yaygın olan Berşeli (E. burchelli) zebrasıdır. Buna ova zebrası da denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ