Türkiye'de mimarlık alanında önemli çalışmalara imza atan, ilk mimarlık tarihçisi ve akademisyenimiz...

Doğan Kuban,

Türk mimar ve akademisyen.
Türkiye'nin ilk mimarlık tarihçilerindendir.
D. 10 Nisan 1926, Paris, Fransa - Ö. 22 Eylül 2021, İstanbul.
Türkiye'de mimarlık tarihi alanında önemli çalışmalara imza atan, cehalete savaş açan, mimar ve akademisyenimiz.

Doğan Kuban 1926 yılında Paris’te doğdu. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdikten sonra fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü’ne asistan oldu. 1950’li yıllarda İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Kuban, 1962’de Fullbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde bulundu. Kuban, Harvard Üniversitesi’nin bursuyla Washington D.C.’ deki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu’nda çalıştı. 
1965 yılında profesör oldu. 

Doğan Kuban, 1973-1976 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekanlık yaptı.
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nün kurulması için çalışan Kuban, 1974 yılında kuruluşu tamamlanan enstitünün başkanlığını yürüttü.
Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesi üyesi.
2019 Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü.
Türk, İslam, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu alan kitaplar ve makaleler yayımladı.
22 Eylül 2021 tarihinde, 95 yaşında vefat etti.

Eserleri;
Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme (1954),
Osmanlı Dini Mimarisinde İç Me­kan Teşekkülü - Rönesansla Bir Mukayese (1958),
100 Soruda Türkiye Sanat Tarihi (1970),
Türk ve islam sanatı üzerine dene­meler (1982),
Mimarlık Kavramları(1998),
Sinan’ın Sanatı ve Selimiye (1998),
İstanbul Yazıları (1998),
Divriği Mucizesi-Selçuklular Çağında İslam Bezeme Sanatı Üzerine Bir Deneme (1999),
Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama (2000),
Türkiye’de Kentsel Koruma: Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri (2000),
İstanbul Bir Kent Tarihi: Bizantion Konstantinopolis İstanbul (2000),
Çağlar Boyunca Türkiye Sanatının Anahtarı (2004).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ