Terkip...

Tamlama,
Terkip,
(Terkib)
İng. Mixture, Composition.
Arapça, Terkip, ( ﺗﺮﻛﻴﺐ )
Arapça, binmek anlamındaki rukub'dan türetilmiş, terkіb.
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme.
Bireşim,
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.
Bir sanat eserinde şekillerin, renklerin birbirine uygun biçimde düzenlenmesi, kompozisyon.
Birkaç şey birleşip yeni bir şey meydana getirme.
Bu birleşme sonunda meydana gelen şey.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ