Temel düşünce, temel inanç ...

İlke,
Umde,
Mebde, umde,
Arapça umde, (ﻋﻤﺪﻩ)
İngilizce: principle,
Fransızca: principe,
Almanca: Prinzip, Grundsatz,
Yunanca, Arkhe,
Latin: principium.

Temel düşünce, temel inanç, kanı.
Mebde, umde, unsur, prensip.
Prensip, ilke, temel fikir.
Davranış kuralı.
İnanılacak şey.
Öncül, 
Düstur,
Dostluk.
Öge, unsur,
Güvenilecek yer veya kimse.
Dayanılacak, güvenilecek kimse veya şey, destek, dayanak
Kavim veya kabilenin muteber ve mutemedi olan.

Her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, umde, prensip, kural.
Bireysel karar ve eylemlerin, tutarlı ve eleştirel biçimde değerlendirilmesine olanak sağlayan ana kural. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ