Tanrı gibi daha yüksek bir otoritenin varlığına veya yokluğuna ilişkin teolojik varsyımların bilimsel olarak hiçbir zaman açıklanamayacağını savunan bir felsefi görüş ...

Agnostisizm,
Bilinemezcilik,
Tanrı gibi daha yüksek bir otoritenin varlığına veya yokluğuna ilişkin teolojik varsyımların bilimsel olarak hiçbir zaman açıklanamayacağını savunan bir felsefi görüş. Agnostisizm, varsayımların özellikle Tanrı gibi daha yüksek bir otoritenin varlığına veya yokluğuna ilişkin teolojik varsayımların bilimsel olarak hiçbir zaman açıklanamayacağını savunan bir felsefi görüştür. Agnostisizm en yaygın ve bilinen tanımıyla, tanrı veya tanrısal varlıkların bilinemez veya varlığı ile birlikte yokluğunun da kanıtlanamaz olduğunu savunan bir felsefi görüştür.  Agnostisizme göre Tanrı hakkında var ya da yok demek için yeterli delil bulunamayacağı için Tanrı’nın varlığı konusu belirsiz ve bilinemezdir.

Ateizm; 
Tanrı’nın var olmadığını savunan görüş. Ateizme göre Tanrı ve din insanın düşünce gücünün sonucudur. Evreni oluşturan maddenin başlangıçtan belli ve sonsuz olduğunu belirten ateizm, evrenin Tanrı tarafından yaratılmamış olduğunu ileri sürer. Ateizm, tanrının ya da tanrıların varlığına olan inancın yokluğudur.

Teizm;
Evrenin yaratıcısının Tanrı olduğunu ve Tanrı’nın doğrudan ya da dolaylı müdahale ederek din oluşturduğunu belirtir. Teizme göre Tanrı ezeli ve ebedi olan ve kendinden başka hiçbir güce ihtiyacı olmayan varlıktır. 

Deizm;
Deizm, aynı teizm gibi evrenin yaratıcısı olarak Tanrı’yı görür. Ancak deizm, Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra ona müdahale etmediği görüşündedir. Evren, Tanrı tarafından oluşturulmuş kurallar içinde düzenli olarak işler. Tanrı bu düzeni kurduktan sonra ona karışmaz. Dolayısıyla bu görüşte ilahi dinlerde olduğu gibi peygamber ve kutsal kitap anlayışı da yoktur. Çünkü deizme göre peygamber ve kutsal kitap, Tanrı’nın evrene müdahale ettiği birer araçtır.

Düalizm;
İkili Tanrı anlayışına sahip görüştür. İki Tanrı’nın da eşit güçlere sahip olduğunu ve birbirine indirgenemeyeceğini ileri sürer.

Politeizm;
Birden çok Tanrı olduğunu ileri süren görüştür.

Monoteizm;
Tanrı’nın birden fazla olduğunu savunan politeist inanışa karşın, Tanrı’nın tek olduğunu savunan görüştür.

Panteizm;
Evrenin yaratıcısı olan Tanrı’nın evrenle bir ve aynı olduğunu belirtir. Evrende görülen her şeyin toplamı Tanrı’dır.

Panenteizm;
Panteizm görüşüne benzer olan panenteizm görüşüne göre ise evrendeki her şeyin nedeni Tanrı’dır ve bunlar Tanrı’da içkindir. Ama Tanrı ile aynı değildir. Tanrı evrene aşkındır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ