Tanı ...

Teşhis,
Diyagnoz.
İngilizce: diagnosis.
Fransızca: diagnose, 
Almanca: Diagnose, 
Yunanca: Diagnosis
Arapça, teşhis, (ﺗﺸﺨﻴﺺ) 
Arapça, şahs, şahıs, görünümü olan şey.
Kim veya ne olduğunu anlama, tanıma.
Araştırarak bir hastalığın ne olduğunu belirleme, adını koyma, tanı
Eşyaya şahsiyet verme, kişileştirme.
Şahıslandırma. 
Şekil ve suret verme. 
Seçme, ayırma, ne olduğunu anlama. 
Tanıma.
Ayırma.
Tanılama,
Tanı.
Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis.

Belirtilere ve bulgulara göre hastalığın belirlenmesi, diyagnoz, teşhis. 
Bir organizmanın bütün ayırıcı karakterlerinin kısaca belirtilmesi.
Hastalık belirtilerine ve hastalıkla ilgili her türlü muayene bulgularına dayandırılarak hastalığın niteliğinin ortaya konması, diagnoz, diyagnoz, diyagnozis, teşhis.
Hastalık belirtileri ile muayene ve laboratuvar inceleme bulgularına dayandırılarak hastalığın niteliğinin ortaya konması.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ