Şaşma ünlemi ...

Pe,
Van yöresinde halk ağzında kullanılan şaşma ünlemidir.
Ya (Farsça, ya, (ﻳﺎ) şaşma, şaşkınlık bildiren bir söz),
Obu, Obi (Aydın ve Kütahya yöreleri)
Man, Ma (Niğde yöresinde halk dilinde şaşma ünlemi)
Tee (Çorum yöresi)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ