Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey ...

Övünce,
Övünme, 
Övünç.
Koltukları kabarma, 
İftihar etme.
Arapça, İftihar, (ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ). 
Arapça, fahr, övünmek, iftihar.
Bir şeyden dolayı haklı olarak övünme, övünç
Mefharet.
Arapça, Mefharet, (ﻣﻔﺨﺮﺕ). 
Arapça, fahr, övünmek.
Övünme, koltukları kabarma, iftihar etme.
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet.
Hak kazandıran şey.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ