Övgü şiirinin bir türü...

Naat,
Övgü şiirinin bir türü.
Medih ve sena ederek, vasıflarını göstererek bir şeyi anlatmak.
Peygamberimizi medhederek yazılan kaside.
Arapça nat, naat,
(ﻧﻌﺖ)
Eskiden bir şeyin niteliklerini övme.
Hz. Muhammed'in niteliklerini övmek, ondan şefaat dilemek amacıyla yazılan kaside.
Peygamberin vasıflarını anlatmak ve şefaatini dilemek yolunda yazılan koşuk.
Bir şeyi överek anlatma, methetme.
Naat, İslam Peygamberi Muhammed'i övmek veya niteliklerini aktarmak amacıyla yazılan şiirdir. Kelime anlamı olarak övmek, methetmek anlamlara gelir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ