Oldukça büyük boyda, genellikle esmer yansımalı, değişik renkli bir kuş...

İbis,
Oldukça büyük boyda, genellikle esmer yansımalı, değişik renkli bir kuş.
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya' nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş.
Çeltik kargası,

Mısır turnası,
(İbis aethiopica).
Aynak,
Anastomus,
Murabut,
Leyleğe benzer bir kuş.

Threskiornithinae alt familyasındandır. İbis uzun bacaklı ve çıplak kafalı kuş türlerinin ortak adıdır. İbis adı Yunancadan gelmiş. Antik Mısır'da hib kelimesinden türetilmiş.
İbis kuşu, balık, kuş ve suya gelen memelilerle beslenen timsahların yumurtalarını yiyerek bu hayvanın nesline zarar vermektedir.

İbis Türleri;
Kutsal ibis, (Threskiornis aethtopica);
Orman İbisi, (Mycteria americana).
Parlak İbis, (Piegadis falcinellus)
Beyaz İbis (Eudocimus alba)
Al renkli İbis (Eudocimus Rubra);
Bunlardan, balıkçıl kuşu iriliğindeki beyaz ibis’in kanatlarının ucu yeşilimsi siyahtır. Amerika’nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaşarlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ