Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama...

İnfak,
Arapça: infak,
Arapça, tükenmek, azalmak anlamındaki nefak'tan türetilmiş.
Hak yolunda, malını harcama, sarfetme.
Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama.
Nafakasını verme, besleme, geçindirme, yedirip içirme.
Hak yolunda, malını harcama, sarfetme.
Nafaka verme. 
Besleme. 
Geçindirme.
Harcayıp tüketme.
Fakir olma.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ