Kavram yazi sistemi...

İdeografi,
Fransızca ideographie.
Amharic; አይዲዮግራፊ
Çince, Japonca; 表意文字

Ermenice; Գաղափարագրություն
Thai; อุดมการณ์
Kavram yazı sistemi.
İdeografi, Yunanca’da fikir anlamındaki idea sözcüğü ile yazmak anlamındaki grafo sözcüğünden türetilmiştir.
Sözleri veya düşünceleri sesleri gösteren harflerle değil çeşitli işaret veya simgelerle yazma sistemi.
Bir meslek topluluğuna bağlı insanların uyması gereken kuralları araştıran etik alanı.
İdeografi, yazıda kelimenin harfleri gösterilmeden doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret olarak tanımlanmaktadır.

Çince, Japonca gibi bazı dillerdeki veya Antik Mısır dilindeki gibi bazı ölü dillerdeki, harflerin bulunmadığı yazı sistemlerinde kullanılan, grafik semboldür. Bu sembol bir sözcüğü veya bir fikri temsil eder. Günümüzde aynı anlama gelmek üzere logogram terimi de kullanılmaktadır. 
İdeogram zaman zaman piktogram ile karıştırılır. Her ikisinde de resmetme yoluyla temsil edilir. Ama piktogram daha ziyade somut bir şeyi temsil eden bir semboldür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ