Kasık ...

Ane,
Kasık.
Kısık, Kasık.
Karnın alt tarafı.
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü.
Vücudun karnın altı ile uyluğun üstü arasında kalan kısmı.
Hasle, Göbekle kasık arası.
Magben (Magabin) Uyluk kemiği, Kasık.
Yamdu.
İsb (Kasık tüyü)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ