Karşılıklı alıp verme ...

Teati,
Arapça, teati, (ﺗﻌﺎﻃﻰ)
Arapça, almak anlamındaki atv'den teati türetilmiş.
Alıp verme, karşılıklı alma ve verme.
Takas,
Değiştokuş,
Trampa.
Karşılıklı alıp verme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ