İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü...

Libido, 
Fr. Libido.  
İng. Libido, 
Cinsel istek. 
İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü. 
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünüdür.  Libido adı verilen cinsellik dürtüsü insanı cinsel eylem arayışına iten ve aynen susuzluk, açlık gibi kendini koruma dürtüleri denen itici güçtür. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ