İcazet, ruhsat...

Müsaade,
İcazet, ruhsat.
İzin. 
Şehadetname. 
İcazetname.
Muvafakat.
Diploma.
Arapça: icazet.
Cevaz, caiz olmak, müsamaha edilmek.
Eskiden, İzin, Onay, Onaylama, Diploma.
İzin, müsaade, ruhsat.

Eskiden tahsilini veya bir sanattaki ehliyetini tamamlayan bir kimseye, ders okutacak veya sanatını yapabilecek seviyeye geldiğini göstermek üzere verilen izin kağıdı, bir çeşit diploma, şahadetname.
Bir şeyhin irşat mertebesine gelmiş derviş veya muhiplerinden birine, talipleri irşat edebileceğine dair izin verdiğini gösterir yazılı belge, icazetname.
Taraflardan birinin rızasının alınmasını gerektiren durumlarda o şahıstan sonradan alınan muvafakat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ