Genellik anlamında eski bir sözcük...

Umumiyet,
İngilizce generality,
Arapça, umumiyet, (ﻋﻤﻮﻣﻴّﺖ). 
Arapça, umum’dan türetilmiştir.
Umuma ait oluş, umumilik, genellik.
Genellik anlamında eski bir sözcük.
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet, umumilik.
Genel düşüncenin veya kavramın özelliği.
Düzdeğişmece,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ