Genelge, sirküler ...

Tamim,
Arapça, Tamim, (ﺗﻌﻤﻴﻢ) 
Arapça, Her şeye şamil olmak, kaplamak anlamındaki umum kelimesinden, türetilmiş.
Umuma yayma, genel duruma getirme.
Genelge,
Sirküler,
Genelleştirme. 
Eskiden, Genelleme.
Umumileştirme. 
Herkese bildirme.
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ