Elektrik geriliminde evre ...

Faz,
Fransızca phase.
İngilizce: Phase,
Almanca: Phase
Yunanca phase.
Farsça, faz.
Evre.
Elektrik geriliminde evre.
Elektrodiyagnostik kayıtta bir dalganın en alt çizgiye ardışık olarak iki kere erişmesi arasındaki dönem.
Dokundurulduğunda kontrol kalemini ışıklı duruma getiren elektrik teli, bunun bağlı olduğu kutup.
Belirli aralıklarla yinelenen bir olayın veya dalga şeklinin bir bölümü.

Safha.
Etap.
Ardı ardına gelen değişikliklerin her biri.
Bir dizgenin, biryapımlı bir parçası ya da bölümü.
Bir şeyin gözle görünen kısmı.

Faz kelimesinin diğer anlamları;
Değişim veya gelişme sürecindeki bir dönem.
Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
Bir hastalık ya da sürecin geçtiği basamaklar veya değişik dönemler.
Ayrışık (heterojen) bir sistemde fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilir kısım.
Birbiri ardınca gelen değişikliklerin her biri, safha.
Bir maddenin bulunabildiği durumların her biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ