Ek, katkı...

Ulama,
İlave,
Ek, katkı.
Ulanan parça, 
Eklenti,
Katma,
Arttırma,
Zam.
Zeyil.
Lahika.
Sözcük sonundaki ünsüzün, sonra gelen sözcüğün başındaki ünlüye bağlanışı.
Bir kitabın sonuna gerek yazarı ve gerek başkası tarafından sonradan eklenen kısım. 
Bir gazetenin çıkardığı sayıdan başka ona ek olarak ve ayrıca çıkardığı sayı.
İmzadan sonra mektubun altına yazılan şey.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ