Dil yoluyla bir toplumun kültürünü inceleyen bilim...

Filoloji,
Lisaniyet,
Dil bilimi.
Fransızca philologie.
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme.
Dil yoluyla bir toplumun kültürünü inceleyen bilim.
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ