Dicle Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve bir dönem Asur Devleti'ne başkentlik yapmış bir Antik çağ kenti ...

Ninova, 
Dicle Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve bir dönem Asur Devleti'ne başkentlik yapmış bir Antik çağ kenti. 
Asur Krallığının Başkenti.
Ticaret ile uğraştılar. Kolonicilik yapmışlardır.
Anadolu’nun en eski yazılı belgeleri Kayseri'de Kültepe tabletlerinde bulunan belgeler Asurlu tüccarlardan kalmadır.
Asurlular Asya’da ilk atlı birlikleri oluşturmuşlar. 
İlk sömürge imparatorluğudur  ve en önemlisi Dünyanın ilk kütüphanesi Ninova’da kurulmuş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ