Boyun eğme ...

Ram,
İtaatli, 
Münkad,
Farsça: ram,
Arapça: muti,
İtaat eden, boyun eğen.
İtaat eden, boyun eğen, itaatli, münkad.
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan.
Boyun eğme, itaat.
Iraz,
Raziye,
Muti, 
İtaat, boyun eğmek.
Arapça, boyun eğmek anlamındaki inkiyad kelimesinden türetilmiştir.
Boyun eğen, boyun eğmiş, ramolmuş, tabi, itaatkar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ