Bilgiçlik taslayan ...

Malumatfuruş,
Ukala,
Arapça ukala, (ﻋﻘﻼﺀ),
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan (kimse).
Halk dilinde, Akıllılık iddia edenler.
Ahildane, Akıllılık, 
Avurt; Böbürlenmek. 
Bilegen (Gümüşhane yçresinde bilgiçlik taslayan)
Bilecen (Anadolunun bir çok yöresinde halk dilinde, bilgiçlik taslayan, ukala)
Bilmiş, Bilgiçlik taslayan.
Tafazzul (Üstünlük taslama).
Komsa (Muğla yöresinde, Bilgiçlik taslayan kadın)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ