Benekli tavşan...

Göcen,
Göçen.
Göçgen, Göçken,
Anadolu ağızlarında göçken biçimi de geçer.
Tavşan yavrusu.
Benekli tavşan.
Benekli bir tür tavşan.
Halk ağzında Tavşan yavrusu. Anadolu’da tavşan yavrusuna becen, becel gibi birtakım adlar da verilir.

Tavşan (Lepus europeus),
Tavşangillerden, eti yenen, hızlı koşan, kemirgen, postundan yararlanılan bir tür memeli
Asrak (Mardin yöresinde),
Avres (Avres),
Beldirgöz (Sivas ve köyleri),
Kargu, Koyon.

Göcen sözcüğünün diğer anlamları;
Halk ağzında Domuz yavrusu.
Ayı yavrusu.
Kedi yavrusu.
Kedi, köpek yavrusu.
Türkçede Göcen (Göçen), kokarca olarak da kullanılır.
Göcen (göjen); Kokarca, sansar cinsinden kediye benzer bir hayvan.
Tarlanın kenar ya da köşe kısmı(Denizli ve Ankara yöresinde)


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ