Zaman, çağ ...

Dem,
Farsça dem, (ﺩﻡ).
Zaman, çağ, an.
Zaman,
Çağ,
Vakit,
Çağ, mevsim
Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit.
Bu sürenin belirli bir parçası, vakit.
Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
Dönem, devir.

Çağ, Zaman, vakit, mevsim, devir. 
Belirlenmiş olan an.
Asır, yüzyıl.

Dem kelimesinin diğer anlamları;
Hazırlanan çayın renk ve koku bakımından istenilen durumu.
Halk ağzında Pişirilen yemeklerin yenecek kıvamda olması.
Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı
Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.
Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
Eski dilde, Soluk, nefes.
Nefes, soluk.
Eski dilde, İçki.
Koku.
Kan.
Yaş. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ