Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olan, Yahudi avukat, Selanik ve İstanbul mebusu politikacı. ..

Emanuel Karasu,
Emanuel Karasu Efendi,
Emmanuel Carasso, 
Doğum tarihi 1862, Selanik - Ölüm tarihi 1934, Trieste, 
Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olan Yahudi avukat ve politikacı. 
Jön Türkler’in tanınmış üyelerindendir. 
Tanınmış bir Yahudi kökenli tüccar ailenin mensubu idi. Hukuk eğitimi aldı ve Selanik’te avukatlık yapmaya başladı. Karasu, Selanik’te avukatlık yaparken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Cemiyetin Müslüman olmayan ilk üyelerindendir.

Cemiyet, 1908 yılında II. Meşrutiyet ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin idaresinde söz sahibi oldu. Karasu da Selanik’ten Meclis-i Mebusan’a girdi. Karasu, Sultan II. Abdülhamid’e Nisan 1909 yılında tahttan indirilmesini bildiren dört kişiden biriydi. 1912 yılında Selanik’ten, Balkan Harbi’nde Selanik Yunanistan’a kaybedilince 1914 yılında İstanbul’dan mebus seçildi. 

1912 yılında, Balkan Savaşları sırasında Selanik’ten Fransa’ya göç eden ve Danone grubunun kurucusu İzak Karasu’nun (Isaac Carasso) amcasıdır. Mondros Mütarekesi sonrasında İtalya’da Trieste'ye yerleşti. 

1934 yılında Trieste'de öldü. Arnavutköy’de Yahudi mezarlığında gömülüdür.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ