Müzik ve sanat tarihi konularındaki yazılarıyla tanınan, Sanat Tarihçisi ...

Cevad Mahmut Altar,
Prof. Cevad Memduh Altar.
(D. 1902, İstanbul - Ö. 23 Mart 1995).
Türk müzik tarihçisi, eğitimci ve yönetici olarak cumhuriyet döneminin önde gelen aydınlarındandır.
Sanat Tarihçisi Prof. Cevad Mahmut Altar 93 yaşında öldü.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu. Almanya’da müzik ve sanat tarihi öğrenimi gördü.
 Leipzig Konservatuvarı'nı 1927 yılında bitirerek yurda dönmüş.

Ankara Musiki Muallim Mektebinin ilk yıllarında müzik teorileri öğretmenliği yaptı ve okulun Devlet Konservatuarı’ na dönüştürülmesi için büyük çaba gösterdi. 
Müzik Öğretmen Okulu'nda teori (1927-32), 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde sanat tarihi ve müzik tarihi (1932-36), 
Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda sanat tarihi ve estetik (1950-70), 
Ankara Devlet Konservatuvarı'nda sanat tarihi ve opera tarihi (1960-70), 
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda sanat felsefesi öğretmenliği (1983-93) 
Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş çalışmalarına katıldı (1935-37) 
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Şube Müdürlüğü (1934-43), 
Basın Yayın Dairesi Genel Müdürlüğü (1943-51), 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (1951-54),
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (1954-60) 
TRT Program ve haber Genel Müdür Yardımcılığı (1967) görevinden emekli olmuştur.

UNESCO Türkiye Ulusal Komisyonu kurucu üyesi, Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi Fransa'nın Officier d'Académie Nişanını, 
Federal Almanya'nın Schiller Madalyasını,
Türkiye'de Sevda-Cenap AND Müzik Vakfı'nın Onur Ödülü Altın Madalyası.
1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu tarafından kendisine Fahri Profesörlük unvanı verilmiştir. 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın kuruluşunda görev alan Altar, 1986-93 yılları arasında bu vakfın yönetim kurulu üyesi olarak çalışmıştır.

Eserleri;
Kitapları;
Sanat Yolcuları, Goethe ve Sanat, Armoni, Kontrpuan, Opera Tarihi (4 cilt, 2001).
Goethe, Musiki Hayatı, İstanbul 1932.
Goethe ve Sanatı, İstabul 1944.
Georges Bizet ve Carmen Operası, Ankara 1948.
Sanat Yolculukları, İstanbul 1953.
Ludwig Van Beethoven, İstanbul 1953.
Opera Tarihi, 4 Cilt, son basım:1982.
15. Yüzyıldan bu yana Türk ve Batı Kültürlerinin karşılıklı etkileme güçleri üzerine bir inceleme, Ankara 1984.
Poul Hindemith ile Karşılaşmam, Ankara, 1984.

Çevirileri;
Armoni, Prof. Dr. Johannes Merkel'den, İstanbul 1929.
Kontrpuan, Prof. Dr. Johannes Merkel'den İstanbul, 1930.
Nora, Bebeğin Evi, Henrik İbsen; İstanbul 1942-1977.
John Gabriel Borkman, Henrik İbsen: İstanbul 1951.

Ayrıca Altar'ın ölümünden önce tamamladığı ve henüz basılmamış üç kitabı daha vardır: Sanat Felsefesi (1987),
Müzik Estetiği ve Müzikoloji (1990),
Müzik Ağırlıklı Barok Sanat Üzerine Araştırmalar (1993).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ