Müşkülpesent ...

Titiz,
Müşkülpesent.
Müşkülpesend,
Farsça, Müşkil pesend.
Zorla beğenen, Zorlaştıran.
Arapça, muşkil pesend, (ﻣﺸﻜﻠﭙﺴﻨﺪ)
Güç beğenen, memnun edilmesi zor olan.
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen (kimse), memnun edilmesi güç, Temizliğe aşırı düşkün olan (kimse).
Her şeyde bir kusur bulan (kimse).
Bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran.
Her şeyi kolay kolay beğenmiyen. 
Güç beğenen.
Güç beğenir.
Memnun edilmesi zor olan, titiz kişiler.
Uzaklaştırılmış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ