Keyfiyet, mahiyet ...

Nelik,
Halet,
Keyfiyet, mahiyet.
Arapça keyfiyyet, (ﻛﻴﻔﻴّﺖ)
Arapça,  keyfiyyet, nasıl, nice anlamındaki keyfe, sözcüğünden türetilmiş.
Eskidilde, Nitelik.
Durum.
Keyfiyet,
Bir şeyin taşıdığı şu veya bu hal, nasıl ve ne türlü olduğu, varlıklar arasındaki farkları meydana getiren durum, vasıf, nitelik
İş, mesele, husus, vaziyet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ