Kalıtımın temel ögesi...

DNA,

Deoksiribo Nükleik Asit.
Kalıtımın temel ögesi.
Hücrede Kalıtımsal Öge.
DNA, yaşayan her canlının her hücresinde bulunmaktadır.
Öge, başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur.

Tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. 1953 yılında iki biyokimyacı, James Watson ve Francis Crick Cambridge’de DNA’nın yapısını\ canlıların nasıl meydana geldiğini ve kendilerini nasıl kopyaladıkları hakkında bilinmeyenleri açığa kavuşturdular. DNA’nın oluşturduğu genetik kod, hücrelerin ihtiyaç duyduğu proteinleri nasıl inşa edeceklerini söyleyen bir dil gibidir. Genler, DNA dizimizin, normalde belirli bir fonksiyona veya fiziksel özelliğe bağlı belirli bir protein kodunu içeren bölümleridir.

Ribonükleik asid (RNA), bir nükleik asittir. Nükleotitlerden oluşan bir polimerdir. Her nükleotit bir azotlu baz, bir riboz şeker ve bir fosfattan oluşur. RNA, RNA polimeraz enziminin DNA'yı okuması (transkripsiyonu) ile sentezlenir ve ardından başka enzimler tarafından işlenerek değişime uğrar. 

Hücredeki moleküler makineler (nano makine), bir genin DNA dizisini ‘tarar’ ve her üç harfte bir zincire karşılık gelen aminoasidi diziye ekler. DNA’nın dur anlamına gelen bölümleri bile vardır. Bu bölümler, ilgili alanda proteinin bittiğini belirtir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ