İçtimai, maşeri, sosyal ...

Toplumsal,
Ortaklaşa, 
Kollektif.
İçtimai, 
Arapça, İçtimai, ictimai,  (ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ)
Arapça Toplanma, birikme anlamından içtimai.
Maşeri, 
Arapça, maşeri, (ﻣﻌﺸﺮﻯ) 
Topluluğa ait, topluluğun olan, ortaklaşa, kollektif.
İçtimai, maşeri, sosyal.
Toplum ya da topluluklarla ilgili, onlara ilişkin.
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşeri, sosyal.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ