Yabani güvercin ...

Alka,
Pal,
Galle,
Yabani güvercin.
Kaya güvercini,
İnsanlara yakındır. Kırsal alanlarda, sokaklarda ve şehir meydanlarında bulunabilir. Vahşi güvercinler daha iyi uçar. 

Kuşun koyu gagası ve beyaz bal mumu olan küçük bir kafası vardır. Kanatlar tabanda geniş, uçlarda keskin, üzerinde koyu çizgiler belirgindir. Boyun yanardöner tüylere sahiptir. İçinde yeşil, leylak ve kırmızımsı tonlar bulunur. Göğüs açık gri, kanatlar ve kuyruk daha koyu tondadır.

Güvercin türleri;
Pal, Vizör, Gazar, Bango, Şıhşelli, Taklambaç, Baştakara, Ankut, Posta, Ballı,
Bozlak, Fitilli, Sarıkır, Akbaş, Şeş, Şekeri. 

Açık renkli yaban güvercini; Ödü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ