Üsteleme, üstünde durma...

Israr,
Arapça: israr.
Arapça, israr sözcüğü, sarr kelimesinden türetilmiştir.
İstediğinin olması için bir şeyin veya kimsenin durmadan üstüne düşme, arzusunu kabul ettirmek için tekrar tekrar üstünde durma, üsteleme.
Dediğinden dönmeme, ayak direme, direnme, inat etme.
Kuvvetle üstünde durmak, üstüne düşmek.
Ayak diremek, direnmek, inat etmek.
Üsteleme, üstünde durma.
Bir fikir veya meşru davadan dönmemek. 
Direnmek, sebat etmek. 
Ayak direme, Diretme.
Diretme, üsteleme. 
Hayırlı bir hal üzere sadakat ile kalmayı istemek.
Eskiden, Bir fikir veya meşru davadan dönmemek. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ