Solunumu veya kan dolaşımı durmuş bir kişiye dışarıdan yapılan destekleyici müdahale...

Resüsitasyon,
Resusitasyon,
İngilizce: resuscitation.
Yaşama döndürüm.
Yeniden canlandırma.
Kalp masajı.
Resusitasyon, solunumu veya kan dolaşımı durmuş bir kişiye dışarıdan yapılan destekleyici müdahalelerdir.

Durmuş olan kalbin yeniden çalışarak işlevini yerine getirmesi için yapılan eylemlerin geneline Resüsitasyon denir.
Tıpta Resüsitasyon, kalbin, akciğerlerin, dolaşım ve solunum sisteminin yeniden çalışması için uygulanan uygulamaların hepsi olarak açıklanmaktadır. Sadece kalbin durmuş olmasında değil solunum ve dolaşım sisteminin durmuş olması da resüsitasyon işlemlerinin uygulanması için gereklidir. Hayati fonksiyonların yavaşladığı ve tamamen durduğu anda yeniden çalışması, fonksiyonlarını ve görevini yeniden yerine getirmesi için yapılan ilk işlemdir.

Resüsitasyon, tıpta ve ilk yardımda karşımıza çıkan bir terimdir. Genellikle kalp masajı olarak biliniyor. Hayati önemi vardır. Bu müdahalelerin herhangi bir ilaç veya cihaz kullanılmadan yapılan kısmına Temel Yaşam Desteği denir. Kelime anlamı olarak sözlükte canlandırma ve yaşama dönüm olarak açıklanmaktadır. Kardiyopulmoner resüsitasyon,(Cardiopulmonary resuscitation) CPR olarak biliniyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ