Noktalama ...

Tenkit,
Noktalama.
Duralandırma,
Noktalamak. Yazıda nokta, virgül gibi işaretler koymak.
Arapça tenkid, (ﺗﻨﻘﻴﺪ). 
Arapça, tenkid, iyisini kötüsünden ayırmak anlamındaki nakd türetilmiş.
Gerçeği ortaya koymak maksadıyle yapılan tartışma veya inceleme.
Edebiyat ve sanat eserlerini iyi ve kötü yanlarını belirtmek suretiyle değerlendirme, eleştiri, kritik.
Bu maksatla yazılan yazı.
Bir husus veya eserin kötü taraflarını ortaya koyma, hakkında olumsuz yargıya varma, muaheze.
Eleştirme, eleştiri.
İcam,
Temizleme, fenasını atma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ