MÖ 551-MÖ 479 tarihleri arasında, Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde yaşadığı sanılan filozof ...

Konfüçyüs,
MÖ 551-MÖ 479 tarihleri arasında, Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde yaşadığı sanılan Çinli filozof. Konfiçyüs, Hükümdar’ın isteği üzerine bir süre için şehrin yönetiminde olmayı kabul eder. Kenti yedi gün boyunca izler. 

Yedinci gün, yüksek memur (Kentin en önemli yöneticisi) Şao Çeng’i idam ettirir ve cesedin üç gün açıkta kalmasını emreder. Bu uygulamaya Konfiçyüs’ün öğrencileri çok şaşırırlar. Yanına gider, sorarlar: Şao Çeng bu şehirde hatırlı ve kuvvetli bir adamdı. Siz şehrin yönetimini aldıktan sonra ilk işiniz onu astırmak oldu. Bu adam haydutluk, hırsızlık yapmamıştı. Neden ?.

Konfiçyüs, yaptığımın nedenlerini açıklayayım der ve şunları açıklar:
Dünyada beş ağır suç vardır. Bu beş suç şunlardır: 
  1. Birincisi uyumsuz ve asi bir tabiatla birlikte gözüpeklik. 
  2. İkincisi aşağı bir hayat tarzıyla birlikte inatçılık. 
  3. Üçüncüsü çenesinin kuvvetli olmasıyla birlikte yalancılık. 
  4. Dördüncüsü herkesin ayıbını, kusurunu aklında tutmakla birlikte herkesle dost geçinmek. 
  5. Beşincisi hak ve adalet duygusu olmamakla birlikte yaptığı haksızlıkları süslü ve parlak gerekçeler arkasına gizlemek.
Haydutluk ve hırsızlık bunların arasında değildir. Daha sonra gelirler. Şao Çeng’de bunların beşi de vardı. Nereye gitse taraftar topluyor, hizipler yaratabiliyordu. Aldatıcı fikirlerini parlak konuşmaların arkasına gizleyebiliyordu. Zulmüyle adaleti tersine çevirebiliyordu. Aşağılıklar birleştiği zaman ortaya çok güçlü bir kötülük çıkar. Ben de şehir halkı için tasalanmak yerine, bu adamı idam ettirmeyi tercih ettim. Günümüze dönelim, Konfiçyüs’ün devrinde yaşasalardı kaç tanesi kellesini kurtarırdı acaba? Ama, yukarıdaki hikayeden hepsi ders almalı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ