Kusur, eksiklik ...

Ayıp,
İngilizce, shame.
Arapça, ayıp, ayb, (ﻋﻴﺐ)
Utanılacak hal ve davranış.
Noksan, kusur, eksiklik.
Kusur, eksiklik.
Utanç veren.
Kusur.
Leke.
Utandıracak hal.
Kusur, eksiklik,

Utanç verici, nezaket ve terbiye dışı, uygunsuz, kötü.
Açık saçık, utanma duygusu veren, müstehcen.
Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış.
Hukuk dilinde alım ve satıma konu olan malın istenmeyen özelliği, kusur.

Diyarbakır yöresinde ayıp sözcüğü, kusur olarak kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ