Kinaye ...

İma,
Kinaye.
İmalı söz,
Dolaylı anlatma.
Arapça: kinaye.
Söylenmek isteneni doğrudan doğruya değil dolaylı olarak anlatan söz.
Sitemli, dokunaklı, üstü kapalı söz.
Üstü kapalı, sitemli, dokunaklı söz.
Dolayısı ile dokunaklı söz.
Bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma sanatı.
Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz
Sözün gelişiyle, gerçek anlamların dışında bir kavrama değinme sanatı,
Maksadı dolayısı ile anlatan söz. 
Açıktan olmayıp hakiki manayı başka ifade ile dokunaklı konuşmak.
Gerçek manası da anlaşılabilecek bir sözü mecaz manası ile kullanma.
Doğrudan doğruya değil, dolaylı anlam taşıyan söz.
Manayı dolayısıyla anlatan söz, üstü örtülü dokunaklı söz.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ