İnsan sesinin rengi...

Tonalite,
Fransızca tonalite.
İng. tonality.
Belirli bir tonda yazılmış müzik parçasının niteliği.
İnsan sesinin rengi.
Bir sesin niteliği, ses.
Bir müsiki eserinde kullanılan ses ve dizinin niteliği.
Radyo, televizyon, hoparlör vb. ses cihazlarının sesin özelliğini, tiz ve pes sesleri tam olarak alıp vermesi.
Belirli bir tonda yazılmış müzik parçasının niteliği.
Makam, kat, özel yer.
Müzikte makam

Erkeklerde ses türü;
Falsetto, Tenor, Bas veya Bariton.

Kadınlarda ses türü;
Soprano, Mezzo-Soprano, Alto (Kontralto).

Tını,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ