İki dönem arasındaki değişim oranı hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde sıra dışı bir şekilde artışların ya da azalışların yaşanması durumunda, değişim hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade eder...

Baz etkisi,
İng. Base effect,
Frn. Effet de base.
Baz etkisi, iki dönem arasındaki değişim oranı hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde sıra dışı bir şekilde artışların ya da azalışların yaşanması durumunda, değişim hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade eder. 

Bu etki sonraki döneme ait  karşılaştırmada ortadan kaybolabilir. 
İki dönem arasındaki değişim hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde normalden önemli ölçüde düşük veya yüksek bir gerçekleşme olması durumunda değişim hesaplandığı dönem üzerinde yarattığı etkiye baz etkisi  denir. 

Baz etkisi, iki dönem arasındaki değişim oranı hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde sıra dışı bir şekilde artışların ya da azalışların yaşanması durumunda, değişim hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade etmek için kullanılır.

Enflasyon, büyüme, ihracat vb. ekonomik veriler açıklanırken baz etkisinden bahsedilir. Yani, iki dönem arasında bir değişim hesaplanırken, değişime referans alınan dönemde normalden büyük ölçüde düşüş veya yükseliş olabilir.

Bu durumunda değişimin hesaplandığı döneme yansıyan etkiyi ifade etmek için kullanılır. Baz etkisi, karşılaştırmaya konu olan iki dönemden ilkinde herhangi bir nedenle oran ya da sayılar üzerinde ortaya çıkan aşırı bir yükseliş veya düşüşün karşılaştırılan dönemlerin sonuçları üzerinde yarattığı etkidir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ