Hükümler ...

Ahkam,
Hükümler.
Hükmün çoğulu.
Kanunlar,
Nizamlar.
Prensipler

Yargılar, hükümler.
Yasaların koyduğu kurallar.
Esaslar,

Arapça, ahkam, (ﺍﺣﻜﺎﻡ).
Arapça ḥukm sözcüğünün çoğuludur.
Hükümler, kanunlar, emirler, buyruklar.
Yıldızlardan ve muhtelif alametlerden çıkarılan anlamlar ve varılan sonuçlar.
Ahkam çıkarmak; Kendi zan ve kuruntusuna göre anlam ve sonuç çıkarmak, hükümlere varmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ