Hoş koku ...

Aroma,
(Yun. aroma)
Hoş koku.
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen koku, aroma.
Bitkilerden yayılan ve koku alma duyusunu etkileyen hoş ve keskin koku.
Arf,
Benne, Burcu, Buke, Buy.
Itır, Itri.
İg, İtir, İyis,
Luura,
Mis,
Neşve, Nükhet.
Odel,
Rayiha,  İbar,
Yiy,

Güzel kokulu bir madde; Mis, Misk, Amber, Aromatik, Itri, Rayihadar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ