Hoş görme, göz yumma...

İdare,
Müsamaha,
Yetinme.
Tolerans.
Arapça, misamaha, (ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ)
Hoşgörülü davranma, hoşgörü
Gerekli dikkat ve ciddiyeti göstermeme, gevşeklik, ihmal.
Hoş görme, göz yumma.
Mazur görmek.
Kabahatlerini, kusurlarını hoş karşılamak, görmezlikten gelmek, bağışlamak.
Göz Yumma, hoşgörü ile karşılama, tolerans.

İdarenin buradaki anlamından başkaca diğer anlamları;
Arapça idare, (ﺍﺩﺍﺭﻩ).
Devlet dairesi.
Arapça, devr, dönmek, dolaşmakanlamında olup buradan türetilmiştir.
Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü.
Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam,
Bir kurumun işlerini yürüten kurul.
Yönetme, yönetim, çekip çevirme.

Gerektiği gibi yürümesi için bir işin başında bulunup düzene sokma, şartlarını ayarlayıp çekip çevirme, döndürme, yönetme.
Devletin ve devlete bağlı kamu tüzel kişiliklerinin devlet düzeni içinde yaptıkları faaliyetler, yönetim.

İdare kandili veya lambası. 
Camsız küçük lamba.
Tutum.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ