Güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla görevli silahlı askeri inzibat kuvveti, zaptiye ...

Jandarma,
İtalyanca, gendarme.
Fransızca, gendarme.
Zaptiye,
Candarma,
Candırma, cenderme.

Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hükumet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askeri kuvvet.
Silahlı askeri kuvvette görevli olan kimse.
Sivil bölgelerde polis görevini yerine getiren silahlı birlik.
Yurt içinde asayişi sağlamak gayesiyle meydana getirilen ve orduya mensup silahlı kuvvet. 
Güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla görevli silahlı askeri inzibat kuvveti, candarma.
Asayişle görevli asker.
Janderme (Diyarbakır yöresi)
Candarma (Artvin yöresi)
Halk ağzı ile candarma, candırma, cenderme biçimlerinde de geçer.

Mecaz anlamda, Açıkgöz demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ