Felsefe, tıp, matematik astronomi, ilahiyat, psikoloji, fizik, kimya ve müziğe kadar pek çok bilim dalında eser yazan Arap bilim insanı ...

El Kindi,
Kindi,
Alkhindius, 
Alchandrinus.
Tam adı Ebu Yusuf Yakub bin İshak el-Sebbah el-Kindi.
(D. 801, Basra - Ö. 873, Bağdat), 
Felsefe, tıp, matematik astronomi, ilahiyat, psikoloji, fizik, kimya ve müziğe kadar pek çok bilim dalında eser yazan Arap bilim insanı. 
El-Kindi, Arapların Filozofu olarak bilinmektedir. 

Batı bilim adamlarınca Avrupa’da Alkhindius, Alchandrinus olarak da bilinir. Kindi, Iraklıdır. İlk İslam filozofu unvanını alan Kindi soylu bir ailenin çocuğu olarak Kufe’de doğdu. Küçük yaşta babasını kaybeden Kindi’nin çocukluk ve ilk gençlik yılları Kufe ve Basra’da geçer. Daha sonra Bağdat’a yerleşen filozof ölünceye kadar bu şehirde yaşamıştır.

El Kindi, Mütevekkil tarafından resmi olarak bir hattat olarak görevlendirildi. Onun felsefi görüşlerinden dolayı, Mütevekkil ona sinirlendi ve bütün kitaplarına el koydu. Ancak, bunlar sonradan iade edildi. El Mutamid'in hükümdarlığı esnasında 866 senesinde öldü.

Kindi yirmi ayrı dalda eser vererek sayıları 277 külliyat oluşturmuştur. Kindi'nin 17 eseri Latince'ye, 4'ü İbraniceye tercüme edilmiştir. Ayrıca izafiyet teorisini bulan ilk kişidir.

Eserleri;
- Risale fil Akl
- Risale fi Mahiyyetin Nevmi ver Rüya.
- Risale fil Cevahiril Hamse.
- Risale fil illetis Selci vel Berdi vel Berki ves Savaiki ver Radi vez Zemherir.
- Risale fiş Şuaat.
- Risale fi İhtiyaratil Eyyam.
- De İntellecto Secondum Aristoteles et Platonem.
- Risale fi İhtilafil Manazır.
- Fi Marifeti Kuval Edviyetil Murekkebe.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ