Eski dilde, bağlanma, emrine girme, maiyetine girme, kapılanma ...

İntisap,
Arapça: intisab.
Eski dilde, Bağlanma.
Bir tarikata girme.
Girme, Kapılanma.
Arapça, intisab; nispet etmek, ait göstermek anlamındaki neseb sözcüğünden türetilmiştir. 
Bir ailenin, bir iş yerinin, bir topluluğun içinde yer alma, oraya mensup duruma gelme, oranın ferdi olma.

Bir yere, bir kimseye mensub olmak. 
Maiyyetine girmek. 
Bağlanmak.
Bağlanma, mensup olma.
Arapça, bağlanma, emrine girme, maiyetine girme. 
Kapılanma.
Girme, Bağlanma, intisap etmek.
Kapılanmak, bağlanmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ