Demokrasi...

Elerki,
El Erki,
Halkerki.
Demokrasi.
İng. democracy 
Fr. democratie

Milli iradeye, hür seçime dayalı yönetim şekli.
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.
Toplumsal eşitliğe inanma ve bunun uygulanması. 
Vatandaşların politik kararlara katılma veya temsilcileri seçme hakkının olduğu yönetim şekli.
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki.
Halk iktidarına dayanan hükumet şekli.
Devlet iktidarını elinde bulunduranların, halkın çoğunluğunun iradesiyle seçildiği hükumet şeklidir. 
Bireylerin her türlü düşüncelerine saygı gösteren, yasak koymayan demokrasi biçimi.

Demokrasi Biçimleri;
Etnik demokrasi, 
Katılımcı demokrasi, 
Sosyal demokrasi, 
Özgürlükçü demokrasi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ