Cüret, cesaret ...

Atar,
Cüret, cesaret.
Yüreklilik, ataklık, cesaret.
Tokat, Gaziantep ve Eskişehir yöresinde halk dilinde atar; Cesaret, cüret, kudret.
Arapça: cüret.
Düşüncesizce, saygıyı aşan davranış, cesaret.
Çekinmeden ortaya atılma, cesaret, atılganlık.
Kendini bilmezlik, küstahlık.
Yiğitlik, cesaret. 
Korkmayarak ileri atılmak.

Atar kelimesinin diğer anlamları;
Çaput aygıtı.
Urgan(İspanyolca)
Zerdüşt dininde Ahura Mazda'nın oğlu olan ateş tanrısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ